Nastavení SSH za pomocí Windows terminálu

V tomto návodu si popíšeme nastavení připojení k SSH za pomocí Windows terminálu a to včetně automatického hesla na privátní klíč.

Profil
Name: Bazim
Command line: ssh Bazim

Apperance
Font face: Cascadia Code
Font size: 12
Cursor shape: Filled box

Konfigurační soubor: %userprofile%/.ssh/config (pokud složka .ssh neexistuje, vytvoříme):

Host <NÁZEV>
    HostName <IP ADRESA>
    Port <PORT>
    User <UŽIVATEL>
    IdentityFile <ADRESA K SSH KLÍČI>

Jak automatizovat připojení skrz ssh klíč:

  1. Windows tlačítko -> služby.
  2. OpenSSH Authentication Agent -> vlastnosti -> Typ spouštění: Automaticky.
  3. Windows tlačítko -> cmd -> ssh-add <ADRESA K SSH KLÍČI> -> zadat heslo k SSH klíči.

A to je celé. Nyní v příkazovém řádku můžeme napsat příkaz ssh <NÁZEV> a automaticky se připojíme k danému SSH profilu.